Monday, May 12, 2014

1990 Election Result

၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ေျမ (၂)၊ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ရရွိတဲ့မဲစာရင္း
• မဲေပးခြင့္ရွိသူဦးေရ = ၃၃,၁၉၅
• လာေရာက္မဲေပးသူဦးေရ = ၂၄,၂၆၄
• မဲလာမေပးသူ = ၈,၉၃၁
• ရရွိသည့္မဲ = ၆၁႕ဝ၈%

No comments: