Monday, January 27, 2014

Pale hospital ၁၉၈၆ ပုလဲေဆးရံု

၁၉၈၆ ခု မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္ ေဆးေက်ာင္းသူ-ေက်ာင္းသားေတြ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္ လာၾကစဥ္က ျမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ ေဒါက္တာဦးတင့္ေဆြ၊ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာဦးဝင္း (လက္ရွိ မႏၲေလး ေဆးရံုအုပ္ၾကီး) တို႔ႏွင့္ ပုလဲေဆးရံုေရွ႕အမွတ္တရအျဖစ္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး (ဓါတ္ပံုထဲမွာ ညာအစြန္၊ ဘယ္အစြန္က သူ႔ဇနီး) တို႔ကေန ပို႔ေပးတဲ့ပံု (ေဒါက္တာ) စိုုးစိုးႏိုင္၊ (ေဒါက္တာ) ခင္ယုေဆြ၊ (ေဒါက္တာ) မဝါႏု၊ (ေဒါက္တာ) ေအာင္ေအာင္၊ (ေဒါက္တာ) ဝင္းျမင့္သိန္း၊ (ေဒါက္တာ) ခင္ေမာင္ေအး။ And here is the rest of it

No comments: